Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w Leszczynkach

Rada Dzielnicy Leszczynki dokładnie dwa lata temu podjęła uchwałę zatwierdzającą listę zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023. Zwróciłem się z prośbą do Biura ds. Dzielnic o informację Read more about Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w Leszczynkach… >

Teren przy byłym domu dziecka

Podpisano umowę na wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy byłym domu dziecka między ulicami Demptowską i Skarbka. Powstanie tam nowoczesna przestrzeń, która służyć będzie Read more about Teren przy byłym domu dziecka… >

Scroll Up