Teren przy byłym domu dziecka

Podpisano umowę na wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy byłym domu dziecka między ulicami Demptowską i Skarbka. Powstanie tam nowoczesna przestrzeń, która służyć będzie Read more about Teren przy byłym domu dziecka… >

Scroll Up