Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w Leszczynkach

Rada Dzielnicy Leszczynki dokładnie dwa lata temu podjęła uchwałę zatwierdzającą listę zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023. Zwróciłem się z prośbą do Biura ds. Dzielnic o informację dotyczącą stanu zaawansowania prac.

Przypomnę, że przyjęta lista ustalona została według priorytetów: 

1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego
2. Budowa latarni oświetleniowych przy terenie parku Zielone Leszczynki
3. Remont chodnika przy ulicy Osada Kolejowa 1A (wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy)
4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego
5. Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu w tunelu Kordeckiego/Ściegiennego oraz wokół SP nr 29 (montaż 15 kamer wraz z centralą)
6. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Morskiej 175-179 – plac sportów miejskich
7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12 – oświetlenie Pomnika Ofiar I Wojny Światowej
9. Budowa schodów i podjazdów pomiędzy ulicą Morską a Orlicz Dreszera 28
10. Remont chodnika przy ulicy Grzybowej

Zgodnie z otrzymanymi informacjami, zrealizowane będą wszystkie inwestycje, ponieważ ich kosztorysy mieszczą się w budżecie 1.563.313 zł. 

priorytet nr 1: Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego

Planowana kwota na realizację inwestycji wynosi 315.000 zł. Zadanie zawiera się w opracowywanej na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, dokumentacji przebudowy ul. Ramułta pod Estakadą Kwiatkowskiego. Oprócz realizacji oświetlenia, projekt zawiera branże: drogową, odwodnienia, teletechniki i przebudowy wodociągu.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

priorytet nr 2: Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki.

Planowana kwota na realizację inwestycji to 135.000 zł. Zadanie realizować będzie Wydział Inwestycji, który wystąpił o wydanie warunków technicznych, po uzyskaniu których zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. 

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia-  2023 r.

 

 

priorytet nr 3: Remont chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A

Planowana kwota na realizację inwestycji to 45.500 zł. Zdanie wykonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni, z którym ostatnie uzgodnienia dotyczyły zastąpienia poręczy wzdłuż remontowanego na słupki. Ma to ograniczyć możliwość dewastowania deptaka przez samochody ciężarowe kursujące do pobliskiej fabryki.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

priorytet nr 4: Budowa latarni oświetleniowych przy Skate Parku.

Planowana kwota na realizację inwestycji: 80.000 zł. Zadanie realizować będzie Wydział Inwestycji, który wystąpił o wydanie warunków technicznych, po których uzyskaniu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

priorytet nr 5: Budowa infrastruktury technicznej – system monitoringu w tunelu Kordeckiego- Ściegiennego oraz wokół SP 29″

Planowana kwota na realizację inwestycji: 270.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg i Zieleni

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

 

priorytet nr 6: Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 – plac sportów miejskich.

Planowana kwota na realizację inwestycji: 95.000 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, który wystąpił o wydanie warunków technicznych i po ich uzyskaniu zleci opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

priorytet nr 7: Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków

Planowana kwota na realizację inwestycji: 110.000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

 

priorytet nr 8: Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ.

Planowana kwota na realizację inwestycji: 36.000 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji. Obecnie trwają prace w przygotowawcze w sprawie wyrażenia zgody  na montaż iluminacji pomnika na słupie należącym do przez Energa Operator.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

priorytet nr 9: Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz -Dreszera 28

Planowana kwota na realizację inwestycji: 325.000 zł. Zadanie realizowane częściowo przez Zarząd Dróg i Zieleni.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

 

Priorytet nr 10: Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej

Planowana kwota na realizację inwestycji: 125.000 zł. Zadanie ujęte w planach realizacyjnych Zarządu Dróg i Zieleni.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – 2023 r.

 

 

 

Zadania dodatkowe Rady Dzielnicy Leszczynki, finansowane z budżetu inwestycyjno- remontowego na lata 2019-2023

Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych.

Planowana kwota na realizację inwestycji 9.900 zł. Zadanie przydzielone do realizacji Wydziałowi Inwestycji. Wybrano wykonawcę robót : ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotui zrealizowano we wrzesień 2022 r. w kwocie 7.681 zł brutto.

Scroll Up