XXVII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki

Odbyła się XXVII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. W Szkole Podstawowej nr 29 obecnych było 13 radnych, którzy przyjęli następujące uchwały:
✅ przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2022 (7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się),
✅ przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2022 (8 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się)
✅ zmiany w Planie Finansowym na 2023 rok na wniosek Szkoły Podstawowej nr 29 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na organizacja festynów i zabaw (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
 
W wolnych wnioskach
⚠️ zadecydowano o przywróceniu dyżurów Radnych, które odbywać się będą co dwa tygodnie w biurze Rady Dzielnicy od 13 kwietnia o godzinie 17.00.
⚠️ omawiano sprawę realizacji budżetu inwestycyjno-remontowego na lata 2019-2023 – zreferowałem stan przygotowań do remontu chodników na ul. Osada Kolejowa czy Działowskiego oraz wykonania oświetlenia pod Estakadą i przy Skateparku
⚠️ poruszono sprawę zgłoszenia Radnego do Komitetu ds. Budżetu Obywatelskiego – niestety, z uwagi na zbyt późne dostarczenie korespondencji nie można było podjąć stosownej uchwały
⚠️ wspomniano wydarzenia takie jak spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmian do MPZP obszaru tzw. Pekinu oraz materiał filmowy TVP o ulicy Leszczynki II
 
Kolejna sesja odbędzie się 6 czerwca 2023 roku.
Scroll Up