Teren przy byłym domu dziecka

Podpisano umowę na wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy byłym domu dziecka między ulicami Demptowską i Skarbka.

Powstanie tam nowoczesna przestrzeń, która służyć będzie mieszkańcom w każdym wieku. Projekt stanowi przykład współdziałania mieszkańców, Rady Dzielnicy i Gdyńskiego Centrum Sportu. Dlaczego o tym piszę? To świetny przykład współpracy mieszkańców, którzy złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego, Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, która przeznaczyła środki z budżetu remontowo-inwestycyjnego na lata 2019-2023 oraz Urzędu Miejskiego, który dołożył brakujące środki.

O zakresie planowanej inwestycji mówić można długo, kompleks zawierać będzie m.in. tor dla rolkarzy, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rozbudowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej. Pojawią się również elementy siłowni zewnętrznej, street workout oraz plac zabaw złożony z piaskownicy ze stolikiem, huśtawki podwójnej i bocianiego gniazda, ścianki wspinaczkowej i tyrolki.

Pod urządzeniami zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna. Nie zabraknie stołu do tenisa oraz stolików do gry w chińczyka i młynek. Ścieżka żywiczno-mineralna będzie pełnić funkcje miejsca do nauki jazdy na wrotkach i rolkach. Teren zostanie wyposażony w nowe oświetlenie. Całość dopełnią elementy małej architektury oraz zieleń w postaci nowych nasadzeń, m.in. róży niskopiennej, kosodrzewiny czy czosnku olbrzymiego.

Koszt inwestycji wyniesie 1.761.529,74 zł. Zgodnie z podpisaną umową za jego powstanie odpowiadać będzie firma Firma Handlowo – Usługowa AUTO-SPORT Ireneusz Konkel.

Scroll Up