Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w Leszczynkach

Rada Dzielnicy Leszczynki dokładnie dwa lata temu podjęła uchwałę zatwierdzającą listę zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023. Zwróciłem się z prośbą do Biura ds. Dzielnic o informację Read more about Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w Leszczynkach… >

Scroll Up