Plany Rady Dzielnicy Leszczynki na 2023 rok

Pod koniec września Rada Dzielnicy Leszczynki zatwierdziła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na rok 2023.

Wyjątkowo spokojnie przebiegła XXIV sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. Główny tematem spotkania było uchwalenie Planu finansowego na rok 2023. Omówiony kilka tygodni wcześniej projekt obejmował rozdysponowanie kwoty 69440 zł na poniższe zadania:

 1. Dofinansowanie muralu w ZSCHiE – 3.000 zł
 2. Zajęcia ruchowe dla seniorów w ZSCHiE – 3.500 zł
 3. Dożywianie dzieci w SP 29 – 3.440 zł
 4. Półkolonie dla dzieci z SP 29 – 2.000 zł
 5. Zajęcia Zumby w ZSCHiE – 8.000 zł
 6. Zakup projektora multimedialnego do SP 29 – 2.500 zł
 7. Impreza sportowa na orientacje „Harpuś” – 2.000 zł
 8. Konkurs Pozytywnie Wzorowy SP 29 – 250 zł
 9. Konkurs Pozytywnie Wzorowy w ZSCHiE – 250 zł
 10. Plenerowy Teatr Dzielnicowy – 11.000 zł
 11. Działalność Koła Seniora – 11.000 zł
 12. Zajęcia Parkour – 3.500 zł
 13. Dzień otwarty schronu przy ul. Morskiej – 2.000 zł
 14. Organizacja Festynu – 8.500 zł
 15. Tablica informacyjna w schronie – 1.000 zł
 16. Zakup i montaż pojemnika na nakrętki przy SP 29 – 1.500 zł
 17. Zakup i montaż ławek w dzielnicy – 6.000 zł

Na zebraniu obecnych było 11 z 15 Radnych. Za przyjęciem planu finansowego głosowało 8 radnych, żaden nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał się ale trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Następna Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki odbędzie się 22 listopada 2022 r.

Scroll Up