Sesja Rady Dzielnicy jak zawsze burzliwa!

Za nami XVI Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. 17 czerwca, pierwszy raz od prawie roku, Radni spotkali się na tradycyjnym zebraniu w budynku ZSET. Posiedzenie prowadził Łukasz Strzałkowski, Przewodniczący Zarządu a w posiedzeniu wzięło udział 13 radnych.

Podczas sesji poruszono następujące tematy:

  • Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy – Po rezygnacji Marzeny Adamowskiej z mandatu Radnej, która pełniła także funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy, Radni próbowali wyłonić spośród obecnych zastępcę Przewodniczącego. W trzech głosowaniach nie udało się wybrać nikogo, kto otrzymałby wymaganą większość głosów. Z tego względu, kolejna próba zostanie podjęta na następnej sesji.
  • Zmiany w Planie Finansowym Dzielnicy Leszczynki na 2021 rok – W związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2020 na 2021, podjęto decyzję o zmianie wydatkowania kwoty 19.420 zł. Spośród czterech zgłoszonych propozycji wybrano dwie: Organizację wystawy prac studentów ASP uczestniczących w projekcie „Klimatyczne dzielnice” oraz dofinansowanie nasadzeń zieleni w istniejących i budowanych parkach dzielnicowych.
  • Wniosek o zmianę sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci – Radni przyjęli uchwałę i wystąpili do Prezydenta Miasta Gdyni i Rady Miasta Gdyni o rozważenie możliwości naliczania kosztów za odbiór odpadów w połączeniu z wysokością zużywanej wody.
  • Nagroda Rady Dzielnicy „Pozytywnie Wzorowy” – Przykładem lat poprzednich, Radni wybrali spośród zgłoszonych ze Szkoły Podstawowej nr 29 oraz Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych kandydatur tegorocznych laureatów nagrody. Zwycięzców poznamy podczas zakończenia roku szkolnego w obu placówkach.

Tradycyjnie, jak to bywa podczas sesji dzielnicowych, wywiązała się mała awantura. Podczas dyskusji w części wolnych wniosków, zadałem pytanie jednemu z naszych radnych o jego obecność podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, podczas której tytułował się „głosem Rady Dzielnicy” i „reprezentantem Rady Dzielnicy”. Na moją uwagę, iż nie uzyskał zgody Radnych na reprezentowanie Rady podczas spotkania a także bezprawnie wchodzi w kompetencje Zarządu Rady Dzielnicy, Radny nerwowo zareagował serią epitetów i bezpodstawnych oskarżeń w moją stronę.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Leszczynki odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

Scroll Up