Klimatyczna Cisowa – prace studentów

W ramach inicjatywy „Klimatyczne dzielnice”, przy współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego i moim wsparciem, młodzież akademicka opracowywyała koncepcje przestrzenne dla dzielnicy Cisowa.

Wspólna inicjatywa Biura Planowania Przestrzennego oraz Akademii Sztuk Pięknych (Interdyscyplinarna Pracownia Architektury) to badania i eksperymenty, których rezultatem są studialne projekty architektoniczne i artystyczne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych. Przygotowywane przez studentów pomysły mogą stanowić na przykład inspiracje dla mieszkańców do uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego czy podejmowanych działań przez rady dzielnic. Studenci, którzy przystąpili do tegorocznego projektu to I rok II stopnia kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury ASP.

„Struga” autor: Maciej Knut

Koncepcja projektowa dotyczy przestrzeni osiedla Gdynia Cisowa położonego w północno zachodniej strefie orientując się Gdynią główną. Zabudowa opracowywanej parceli charakteryzuje się dominacją usług mieszkaniowych i społecznych jak szkoły i przedszkola, z przewagą w stosunku do założeń przemysłowych i biznesowych. Historyczna charakterystyka terenu określa Osiedle jako strefę formalnie dołączoną do wpływów Gdyni w 1935 roku zmieniając swoją osobowość prawną ze wsi do osiedla większej komórki miejskiej. Moje rozważania skierowały się w obszar przestrzeni strefy mieszkalnej położonej w południowej parceli jednostki urbanistycznej w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Dominanta kompozycyjna w postaci Strugi Cisowskiej będącą świadkiem rozwoju przestrzeni miejskiej przykuwa uwagę przecięciem przez strefę mieszkaniową, stanowi habitat dla lokalnej fauny w postaci kaczek skoncentrowanych w bezpośredniej przestrzeni cieku wodnego, woda w ruchu jest paliwem dla wszelkiego życia toczącego się w pobliżu, tworząc mikro klimat pierwotnej przestrzeni przyrodniczej w środku znacząco przekształconej przez człowieka przestrzeni.

„doKOŁA LASU” autorka: Julia Olenkiewicz
1. Granica lasu w Gdyni Cisowej, wejście do lasu przy ul. Owsianej
2. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Cisowej do interakcji
społecznych na łonie natury, bez zbędnego ingerowania w nią.
3. Motywacją do podjęcia tematu była chęć zachęcania mieszkańców do korzystania z uroków lasu po tym, gdy zobaczyłam, jak to miejsce jest
niewykorzystywane.
4. Moimi inspiracjami były ścieżki nadziemne oraz instalacje artystyczne
uwzględniające sylwety drzew.
5. Projekt wykonałam na bazie okręgu oraz jego wycinków, które zauważyłam
na krzyżowaniu się ścieżek. Wykorzystałam materiały, które wtopią się w zastany krajobraz – pnie drzew, drewniane beleczki, stal kortenowską. Wszystkie elementy stworzyłam jako moduły, które można wykorzystać w innych częściach Cisowskiego lasu.
6. Odbiorcami i odbiorczyniami mojego projektu będą osoby mieszkające w Cisowej – rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby chore, grupy młodzieży – każdy, kto potrzebuje czystego powietrza i miejsca do spotkań.
7. Mieszkańcy Cisowej zyskają atrakcyjne miejsce spotkań bez dużej ingerencji w środowisko oraz małymi nakładami finansowymi.

 

„Koncepcja zagospodarowania podwórka w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej: Cisowe Kryjówki.” autorka: Zuzanna Sławińska

Gdynia Cisowa, ul Morska.
Bezpieczne i komfortowe spędzanie czasu z rodziną połączone z samorozwojem.
Nadanie charakteru i tożsamości projektowanej przestrzeni.
Inspiracją projektu były zabawy dzieci w chowanego, bazy, stworzenie miejsca gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoją kreatywność.
Stworzenie miejsca za pomocą kształtowania nowej rzeźby terenu, budowaniu wzniesień, ścieżek, siedzisk.
Odbiorcą projektu są osoby z każdej grupy wiekowej, projekt jest głównie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Pogłębianie więzi rodzinnych, budowanie tożsamości miejsca, nawiązywanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami poprzez stworzenie wspólnych celów, zwrócenie uwagi na istotę samorozwoju człowieka w kontekście psychicznym i fizycznym.

„Ambi” autorka: Adrianna Borkowska

Projekt zakłada stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przyjaznego ambiwertykom i pozwalającego odciąć się od zbyt silnych bodźców zewnętrznych
Wykorzystanie potencjału przestrzeni i odkrycie strumienia
Inspiracją był motyw yin i yang oraz ogrody sensoryczne stosowane w ogrodoterapii
Działanie roślinnością i elementami małej architektury, zaprojektowanie przebiegu ścieżek, które pozwolą kluczyć między nasadzeniami oraz miejsc do przesiadywania
Projekt powstał z myślą o mieszkańcach okolicy, uczniach sąsiedniej szkoły oraz członków fundacji Adaptacja
Projekt ma pozwolić użytkownikom wyciszyć się w codziennym biegu, znaleźć chwilę ciszy i spokoju oraz ograniczyć efekt przebodźcowania, który staje się coraz bardziej powszechnym problemem.

„Ogrody na poziomie” autor: Adam Bieniek

Gdynia Cisowa, ul. Chylońska, ul. Owsiana, ul. Morska.
1. Uwidocznienie walorów widokowych dzielnicy poprzez stworzenie
lokalnego arboretum oraz egzotycznego ogrodu wraz z osią pieszą do spędzania czasu w różny sposób: miejski pasaż, ogród kontemplacji widoków, osiedlowy sad.
2. Zaniedbany teren w samym środku dzielnicy, w pobliżu usług, jest częściowo wykorzystywany jako parking, jednak posiada wysokie walory widokowe.
3. Miejskie sady, pola oliwne, ogrody wielopoziomowe i botaniczne.
4. Ukształtowanie ogrodów poprzez wygrodzenie trzech części: miejskiego pasażu, ogrodów egzotycznych tworzących skomplikowany układ ścieżek
do długich spacerów, lokalnego sadu dla mieszkańców.
5. Z myślą o jak najszerszej grupie odbiorców, projekt został dedykowany
przede wszystkim osobom starszym oraz z ograniczeniami ruchowymi.
6. Najważniejszymi korzyściami są: nadanie dzielnicy tożsamości, rozwój usług, połączenie pieszą osią komunikacyjną istotnych punktów, stworzenie nowego miejsca spotkań, strefy wyciszenia oraz ogrodów z różnorodną
roślinnością.

Źródło: Akademia Sztuk Pięknych

Scroll Up