Czasowo wstrzymano wycinkę w TPK!

Wstrzymano pozyskiwania drewna z wybranych obszarach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego!

Zgodnie z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r. na wyznaczonych obszarach Nadleśnictwa Gdańsk (na fioletowo) zostało tymczasowo wstrzymane pozyskiwanie drewna. Obszary leśne nieobjęte decyzją ministra nadal są zarządzane zgodnie z Planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015-2024. Tak więc spacerując czy jeżdżąc na rowerze zwracajmy uwagę na oznaczenia i ostrzeżenia.

Scroll Up