Etap przyjmowania wniosków zakończony

Zakończyło się etap przyjmowania wniosków do tegorocznej edycji Budżet Obywatelski Gdynia.

W skali miasta przyjęto 135 projektów dużych i 190 projektów małych oraz 39 projetów ogólnomiejskich. Jak sytuacja wygląda z wnioskami wygląda w Chyloni, Pustkach Cisowskich-Demptowie oraz Cisowej?

Chylonia może pochwalić się 8 projektami dużymi i 11 projektami małymi. Pustki Cisowskie-Demptowo to podobnie jak w Chyloni 8 projektów dużych ale już tylko 8 projektów małych. W Cisowej także 8 projektów dużych ale za to 12 projektów małych. Dodam, że w tegoroczej edycji zdecydowałem się także wziąć udział jako wnioskodawca i przygotowałem pomysł zlokalizowania w Demptowie wybiegu dla psów.

Zanim projekty zostaną poddane pod głosowanie, muszą zostać szczegółowo sprawdzony przez urzędników. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli wybierać jedynie spośród tych pomysłów, które będą możliwe do realizacji. Sprawdzenie wniosków obejmuje dwa główne etapy: weryfikację ogólną oraz weryfikację merytoryczną (analizę lokalizacji dla projektów inwestycyjnych oraz analizę techniczno-finansową). Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 20 sierpnia 2024 roku.

Scroll Up