Klimatyczna Cisowa – prace studentów

W ramach inicjatywy „Klimatyczne dzielnice”, przy współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego i moim wsparciem, młodzież akademicka opracowywyała koncepcje przestrzenne dla dzielnicy Cisowa. Wspólna inicjatywa Biura Read more about Klimatyczna Cisowa – prace studentów… >

Scroll Up