XXX Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki

We wtorek, 26 września, odbyła się XXX sesja Rady Dzielnicy Leszczynki, podczas której ostatecznie zatwierdzono i uchwalono budżetu na kolejny rok. W zebraniu uczestniczyło 9 Radnych, którzy przyjęli następujące plan finansowy na 2024 rok:

1. Dofinansowanie festynu w SP29 – 5.000 zł
2. Dożywianie dzieci w SP29 – 3.000 zł
3. Nagroda dla ucznia ZSChiE oraz SP29 „Pozytywnie wzorowy” – 500 zł 
4. Doposażenie szatni dziecięcej w SP29 – 3.000 zł
5. Dzielnicowa impreza na orientację – 2.500 zł
6. Dofinansowanie remontu siłowni w ZSChiE 
7. Zajęcia zumby dla dorosłych – 8.000 zł 
8. Działalność Koła Seniora – 10.000 zł 
9. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody „Dąb Gustaw” – 8.740 zł
10. Nasadzenia krzewów przy ul. Morska 174 – 1.000 zł 
11. Dofinansowanie dnia otwartego schronu na ul. Morskiej – 2.000 zł 
12. Spektakle plenerowe dla dzieci oraz dorosłych – 11.000 zł
13. Zajęcia dla dzieci w parku sportów miejskich – 3.500 zł

suma: 68.240 zł

Kolejna sesja odbędzie się 12 grudnia 2023 roku.

Scroll Up