Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023

85 projektów dzielnicowych i dwa projekty Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego – tyle trafi do realizacji w ramach BO2023.

W głosowaniu wzięło udział 22 496 osób, czyli 10,07 procent mieszkanek i mieszkańców Gdyni. Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego była dziesiątą, jubileuszową! Wyniki ogłoszone zostały w czwartek, 21 września, podczas otwartego spotkania w UrbanLab Gdynia.

Frekwencja w tegorocznym głosowaniu wyniosła 10,07%, czyli udział wzięło 22 496 osób. Najstarsza uczestniczka ma równo 100 lat, głosowała na projekty ze Wzgórza św. Maksymiliana. Najmłodszy uczestnik BO2023 ma natomiast miesiąc, głos został oddany na projekty z Wielkiego Kacka.

W głosowaniu udział wzięło więcej kobiet (57,89%, czyli 13 022 mieszkanek) niż mężczyzn (42,11%, czyli 9 474 mieszkańców). Najwięcej głosujących było w przedziale wiekowym 35-54 lata (14,79%), a najmniej 75 lat i więcej (4%).

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2023 do podziału było 11 734 360 zł plus premia w ramach „Projektu +1”. To nagroda w postaci realizacji dodatkowych projektów (ze środków miasta): dużego dla dzielnicy z najwyższą frekwencją w głosowaniu oraz małych – po jednym w dzielnicach, które w rankingu frekwencji zajęły drugie i trzecie miejsca.

W tym roku wybieraliśmy spośród 280 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich w Chyloni – 24, najmniej – na Karwinach, czyli siedem. Spośród 6 poddanych pod głosowanie projektów Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego wybrano dwa: „Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka” (wartość: 939 742 zł, liczba głosów: 9760) oraz „Zazielenienie 13 popularnych gdyńskich przystanków w Chyloni, Pogórzu, Leszczynkach, Działkach Leśnych, Wielkim Kacku, Redłowie, Wzgórzu, Dąbrowie, Grabówku, Śródmieściu i Orłowie” (wartość: 998 231, liczba głosów: 9107).

Statystyki tegorocznej edycji BO

  • Najwyższą frekwencję – 28,28 procent głosujących – osiągnięto na Babich Dołach i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Dedala 8”. Projekt ten został wyceniony na 226 000 zł.
  • Na drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Chwarzno-Wiczlino (25,63 proc.) oraz Wzgórze św. Maksymiliana (13,43 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Gry i zabawy z mapą i kompasem na Chwarznie-Wiczlinie” (13 500 zł) oraz „Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – separacja drogi rowerowej i chodnika przy SKM Wzgórze św. Maksymiliana” (19 940 zł).
  • Najrzadziej głosowali mieszkańcy Kamiennej Góry (4,56 proc.).
  • Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej punktów – 1763 – otrzymał zwycięski projekt z Chwarzna-Wiczlina: „Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryla (Zielenisz) do ul. Józefa Wawrzyńczyka terenem leśnym (Potok Wiczliński)”.
  • Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Swarzewska-Św. Góra” (Chylonia; 629 000 zł).
  • Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie” (Dąbrowa; 3 900 zł).

Warto pamiętać, że projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. Rady dzielnic mogą „dołożyć” ze swoich środków brakującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego: małego lub dużego „spod kreski” w następnym roku, a Radni Miasta mogą zdecydować o dofinansowaniu z budżetu kolejnego projektu miejskiego. Podobne deklaracje, z własnych środków, mogą składać prywatni darczyńcy. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w kolejnym roku budżetowym, czyli najwcześniej od stycznia 2024.

Pełna lista zwycięskich projektów BO2023 [ TUTAJ ].

Zmieniaj Budżet Obywatelski

Każda edycja Budżetu Obywatelskiego różni się od poprzednich. Wprowadzane zmiany są w dużej mierze wynikiem prowadzonej ewaluacji, której ważnym elementem jest ankieta wypełniana przez mieszkańców pod koniec każdego procesu. Również w tym roku gdynianie i gdynianki mają taką możliwość. Formularz ewaluacyjny dostępny w artykule na stronie bo.gdynia.pl: https://bo.gdynia.pl/2023/09/15/wypelnij-ankiete-zmieniaj-budzet-obywatelski. Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie 10 minut.

Scroll Up