Porozmawiajcie ze swoimi kolegami

Kolejne prowadzone przeze mnie zebrania Rady Dzielnicy nadal zaskakują. Ostatnia XX sesja odbyła się 13 stycznia i wydawałoby się, że nie powinna budzić żadnych emocji. A jednak!
 
Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwały o przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku na 2022 rok. Zarząd w osobie Przewodniczącego Łukasza Strzałkowskiego, pani Krystyny Kaczmarowskiej oraz mojej, zaproponował aby:
1. Wystawa prac studentów ASP w ramach projektu klimatyczna dzielnica – 10.000 zł – pozostała w tym samym brzmieniu
2. Zagospodarowanie terenów zieleni RD – 12.000 zł – pozostało w tym samym brzmieniu
3. Środki pozostałe z organizacji Pikniku rodzinnego z Grabówkiem w kwocie 2400 zł – przeznaczyć na dożywianie dzieci w SP29 (wniosek uzasadniony przez Radę Rodziców przy SP29)
4. Środki pozostałe z wykonania progu zwalniającego w kwocie 3400 zł – przeznaczyć na zakup materiałów do kącika wypoczynku dla młodzieży z ZSCiE (wniosek uzasadniony przez dyrekcję ZSCiE)
 
Nie było szczególnym zaskoczeniem, że Radni reprezentujący lokalne stowarzyszenie nie zgodzili się na zaproponowany podział „odzyskanych” kwot z punktu 3 i 4. Zasugerowali propozycję dofinansowania półkolonii wakacyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 oraz dofinansowanie tegorocznych obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 29.
 
I tu należny przypomnieć, że SP29 przez dwa lata z rzędu otrzymywała fundusze z budżetu Rady Dzielnicy na realizację półkolonii zimowych i letnich. Radni niestety nie otrzymali od szkoły żadnego sprawozdania z wykorzystania przekazanych środków, szczególnie interesowały nas informacje ilu uczniów z Leszczynek skorzystało z dofinansowania. Ponadto, w minionym roku szkolnym wszystko wskazywało na to, że zainteresowanie w dzielnicy było bardzo małe, ponieważ szkoła oficjalnie ogłaszała się i zapraszała młodzież „z całej Gdyni” do wzięcia udziału w wydarzeniu. Z tego względu, Radni nie zdecydowali się na przekazanie funduszy na dofinansowanie kolonii w 2022 roku.
 
W temacie obchodów 60-lecia SP 29 próbowaliśmy się dowiedzieć, skąd pochodzi informacja o rocznicy i czy szkoła ma jakieś szczególne potrzeby związane z jej obchodami. Niestety dowiedzieliśmy się jedynie, że informację o tym kiedy powstała szkoła można „wyszukać na stronie www”.
 
Ostatecznie Radni przegłosowali uchwałę o treści zaproponowanej przez Zarząd, z tą różnicą, że obie szkoły na swoje projekty otrzymały po 2900 zł. Za projektem głosowało dziewięciu radnych, żadna osoba nie była przeciwna a dwóch radnych reprezentujących stowarzyszenie i jeszcze jeden radny wstrzymali się od głosu.
 
W wolnych wnioskach było już zdecydowanie spokojniej ale i ciekawiej. Głównym tematem była dyskusja o nowej nagrodzie Rady Dzielnicy dla uczniów SP29 i ZSCiE „Primus inter pares”. Sprawa poruszana jest na forum od ponad pół roku i okazuje się, że cały problem tkwi w znajomości przepisów, intencjach i… nazewnictwie. To może po kolei:
  • Przed wakacjami 2021 roku Radna sympatyzująca z lokalnym stowarzyszeniem zasugerowała, aby zmodyfikować istniejący regulamin nagrody „Pozytywnie Wzorowy
  • Przewodniczący RD zaproponował, aby do tematu powrócić po sesji budżetowej (wrześniowej), aby na spokojnie wszyscy mogli przygotować się do tematu,
  • Radna, wraz z dwoma innymi Radnymi z lokalnego stowarzyszenia, przedłożyła jednak na sesji budżetowej projekt uchwały ustanawiającej nową nagrodę, z nową nazwą i regulaminem opartym na istniejącej już nagrodzie „Pozytywnie Wzorowy”
  • projekt nie był poddany pod głosowanie, gdyż zgodnie z opinią Biura ds. Dzielnic zawierał niezgodne z prawem zapisy oraz błędy formalne
  • zalecono wnioskodawczyni opracowanie regulaminu zgodnie z wytycznymi, jednak jak przyznała, nie jest specjalistką w tym temacie 
  • podczas styczniowej sesji wnioskodawczyni poprosiła o zaangażowanie się w sprawę Zarządu Rady Dzielnicy, tak by opracować „właściwy regulamin”, dodała także, że głównie chodzi jej o zmianę nazwy obecnej nagrody, gdyż „Pozytywnie wzorowy” to nazwa językowo niepoprawna
  • Przedstawiciele Zarządu zasugerowali, iż niezasadne jest prowadzenie dalszych prac nad regulaminem nagrody, która swoim założeniem zbliżona jest do funkcjonującego od 7 lat konkursu Rady Dzielnicy o nazwie „Pozytywnie Wzorowy”
  • Zgodzono się jednak, aby na kolejnej sesji omówić regulamin i założenia obowiązującej nagrody celem dostosowania go do obecnych przepisów prawa.

Osobiście nie rozumiem parcia na siłowe wprowadzenie zmian w nagrodzie, która jest jedyną tego typu w mieście, konkursem nie angażującym mocno szkoły a jednocześnie jest wyróżnieniem bardzo dobrze odbieranym przez młodzież szkolną. Przekonamy się w kwietniu, czy chodzi tylko o nazwę nagrody czy o coś więcej.  

Drugą kwestią poruszoną w wolnych wnioskach, była sprawa budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Orlicz-Dreszera / Kalksztajnów / Komandorska. Przypomnijmy, że w styczniu 2020 roku Radni Dzielnicy, Radni Miasta, mieszkańcy oraz pracownicy ZDiZ-tu dokonali wizji lokalnej i zawnioskowali o dokonanie zmian w tym miejscu. ZDiZ przedstawił kilka koncepcji zmian, radni wskazali rondo jako najodpowiedniejszą formę uporządkowania sytuacji na skrzyżowaniu i…. z uwagi na brak środków sprawa ucichła. Temat powrócił podczas planowania budżetu inwestycyjno-remontowego na lata 2019-2024, niestety pomysł nie uzyskał akceptacji Radnych z uwagi na ogromne koszty  budowy ronda.  

Podczas czwartkowej sesji radny reprezentujący interesy lokalnego stowarzyszenia, oficjalnie zawnioskował do przedstawicieli Zarządu Rady Dzielnicy aby „dowiedzieli się u swoich kolegów z Urzędu Miasta jakie są losy wspomnianego projektu, ale żeby nie pytać (tu padło nazwisko, ale chodziło o wicedyrektora ZDiZ), tylko samego szefa”. Jak widać intencje radnego były oczywiste – ja mam pomysł i dobrą wolę a wy macie znajomości i powiązania, więc załatwiajcie. Nie omieszkałem w odpowiedzi wyjaśnić, iż w Urzędzie nie pracują żadni „moi koledzy” a wniosek do samego „szefa” może wystosować Radny z własnej inicjatywy.

Kolejną sesję mamy 5 kwietnia, do tego czasu na dobre powinno zacząć funkcjonować nasze nowe biuro Rady Dzielnicy na ul. Opata Hackiego 13. Przeprowadzka to efekt moich i Łukasza starań o siedzibę, która znajdzie się na terenie Leszczynek (dotychczasowe biuro zlokalizowano w Chyloni).

Scroll Up