Pozytywnie wzorowy 2020/2021

W 2016 roku byłem pomysłodawcą nietypowej nagrody. Wraz z grupą Radnych Dzielnicy Leszczynki zaproponowaliśmy ustanowienie corocznego wyróżnienia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 oraz Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych pod tytułem „Pozytywnie wzorowy”.

Celem nagrody jest uhonorowanie młodych osób szczególnie zaangażowanych dla rozwoju dzielnicy i jej mieszkańców w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł „Pozytywnie wzorowy” oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku szkolnym lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz dzielnicy Leszczynki i społeczności lokalnej. Wyróżnione osoby otrzymują dyplom, upominki i bon pieniężny.

Zgłoszenia przyjmowane są przez dyrekcję danej szkoły na specjalnym formularzu do końca miesiąca kwietnia bieżącego roku. Z uwagi na utrudnienia związane z pandemią, Zarząd Rady Dzielnicy postanowił przesunąć termin składania wniosków do 31 maja. Ostateczną decyzję o wyborze laureata podejmuje cała Rada Dzielnicy Leszczynki, na sesji która w tym roku odbędzie się w połowie czerwca. Ogłoszenie listy laureatów następuje podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego, przygotowanej przez daną szkołę.

Tytuł „Pozytywnie Wzorowy” otrzymali:

2016 – Agnieszka Reda, Maksymilian Frankowski SP29, Damian Szyniec ZSCiE

2017 – Jakub Łukaszewski SP29, Filip Zioło ZSCiE

2018 – Aleksandra Wilińska SP29, Paweł Baranowski ZSCiE

2019 – Weronika Pawłowska SP29, Szymon Gliszczyński ZSCiE

2020 – Marcin Lewszyk SP29, Tomasz Bartusch ZSCiE

Zachęcam Państwa do promocji wydarzenia.

Regulamin Nagrody Rady Dzielnicy Leszczynki w formacie .pdf

Scroll Up