Nareszcie!

20 kwietnia obyła się XV zdalna sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. Radni mojej dzielnicy w końcu zatwierdzili plan inwestycyjno-remontowy na lata 2019-2023!

W sesji wzięło udział 14 Radnych, w tym dwie nowe Radne, pani Krystyna Kaczmarowska, która zastąpiła pana Artura Bienia oraz pani Anna Bohn, która zastąpiła Marzenę Adamowską. Poprzez platformę internetową zebranie prowadził Łukasz Strzałkowski, Przewodniczący Zarządu. Podjęto zatem następujące uchwały:

  • przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Rady Dzielnicy za rok 2020
  • przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy za rok 2020
  • zatwierdzenie listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 (opis poniżej)
  • poparcie kandydatury Łukasza Strzałkowskiego do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego

Przypomnę, że pierwsza lista zadań inwestycyjno-remontowych została uchwalona już pod koniec 2019 roku. Jednak z uwagi na niezadowolenie części osób wchodzących w skład Rady Dzielnicy, Przewodniczący zgodził się na ponowne omówienie wszystkich propozycji i opracowanie nowych priorytetów. W lutym 2021 roku podjęto uchwałę, która od tej z 2019 roku różniła się zaledwie trzema punktami.  Były to:

1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego
2. Budowa latarni oświetleniowych przy terenie parku Zielone Leszczynki
3. Remont chodnika przy ulicy Osada Kolejowa 1A (wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy)
4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego
5. Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu w tunelu Kordeckiego/Ściegiennego oraz wokół SP nr 29 (montaż 15 kamer wraz z centralą)
6.  Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Morskiej 175-179 – plac sportów miejskich
7.  Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12 – oświetlenie Pomnika Ofiar I Wojny Światowej
9. Budowa schodów i podjazdów pomiędzy ulicą Morską a Orlicz Dreszera 28
10. Remont chodnika przy ulicy Grzybowej

Kolejnym etapem przyjmowania listy priorytetów były konsultacje z mieszkańcami. W związku z pandemią odbyły się one zdalnie, w terminie 6-13 kwietnia. Wpłynęły 53 ankiety i… po raz kolejny grupa radnych związanych ze stowarzyszeniem „Nasze Leszczynki” (zaczynam rozumieć, czym kierowali się twórcy wpisując w nazwę NASZE) postanowiła opóźnić proces ostatecznego zatwierdzenia listy. Tym razem dopatrzono się próby zmanipulowania wynikami (kilkanaście ankiet miało takie same wyniki) a podczas sesji sugerowano, że dwie nowe radne nie miały szansy brać udziału w procesie jej tworzenia (obie Panie stwierdziły, że śledziły każdy etap i wypełniały ankiety) a jeden jest nieobecny, bo wypadła mu praca (na sesjach nie pojawia się od roku). Ostatecznie lista priorytetów pozostała bez zmian.

Poruszono również temat zmian w planie finansowym dzielnicy na rok 2021, szczególnie w kwestii przeniesionych środków z 2020 roku. Swoje propozycje przedłożyło jedynie dwóch radnych, ale niestety inni członkowie Rady nie mieli możliwości zapoznania się z nimi wcześniej, przez co podjęto decyzję o przeniesieniu dyskusji na kolejną sesję.

W wolnych wnioskach zaproponowano między innymi:

  • wystosowanie pisma do UM w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za  odpady
  • zaproszenia na obchody Dnia Ziemi w niedzielę 25 kwietnia
  • organizację obchodów 3 maja pod pomnikiem Ofiar I WŚ

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Leszczynki odbędzie się 17 czerwca o godzinie 18:00.

Scroll Up