Czy Radni złamali prawo?

Nie ma nic gorszego jak chwila wolnego. Dokładnie z takim zamierzeniem zasiadłem do wyszukiwarki i zacząłem grzebać w oświadczeniach i… dostępnych rejestrach. Materiały o Radnym Krzyżankowskim są efektem moich poszukiwań a te dotyczące Radnego Trojanowicza anonima z serwisu Młodsza Gdynia.
 
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
 
Bogdan Krzyżankowski – Radny VIII kadencji, Lekarz internista w Przychodni Lekarskiej Witomino. Tyle w BIPie o moim bohaterze. Resztę sprawdziłem w  CEiDG, gdzie odnalazłem informację o prowadzonej działalności na ulicy Konwaliowa 2. To obiekt stanowiący majątek gminy. Jest tam również przychodnia, w której Pan radny ma udziały i zasiada w radzie nadzorczej, z czego zakładam, iż uzyskuje jakiś dochód. O ile dochód z posiadanych udziałów może być sprawą dyskusyjną, to jednak już prowadzenie działalności w takim obiekcie wiąże się, według mnie, z wygaśnięciem mandatu Radnego Miasta.
 
 
 
Ireneusz Trojanowicz – Radny VIII kadencji, magister teologii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tam też ukończył studia podyplomowe na kierunku Nauki o Rodzinie [ … ] Od 27–ciu lat jest związany zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 39, w której pracuje jako nauczyciel. To część oficjalnej notatki z BIPu. Przeanalizowałem informacje zamieszczone na witrynie Młodsza Gdynia i niestety, wszystkie informacje wydają się być spójne i prawdziwe. Radny Trojanowicz zasiada w zarządzie fundacji, która ma wpisaną w KRSie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, co potwierdza portal ekrs.ms.gov.pl gdzie znajdujemy potwierdzenie, ze owa fundacja działa na terenie/ze Szkołą Podstawową nr 39, czyli obiektem
 
stanowiącym majątek gminy, a której pracownikiem jest pan radny. Dodatkowo raport wspomina o tym, że radny pobierał z fundacji zaliczki, co potwierdza istnienie przepływów finansowych. W wymienionym portalu znajdziemy także potwierdzenie, iż na przychody wykazane w rachunku zysków i strat składają się min. otrzymane darowizny, przychody z tytułu prowadzonych Archipelagów Skarbów oraz działalności Szkółki Grom. Szkółka Piłkarska GROM prowadzi odpłatne zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 oraz SOSW nr 1, które także są obiektami miejskimi. Radny firmował swoim zdjęciem i kontaktem telefonicznym zaproszenie na treningi w Szkole Podstawowej nr 28 i SOSW nr 1. Według mnie, wszystko wskazuje, iż powinien wygasnąć mandat Radnego.
 
Scroll Up