Klimatyczne Leszczynki – prezentacja prac studentów

Przedstawiam prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy w roku akademickim 2020–2021 realizują projekt we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Gdyni.  Celem perspektywicznym tego projektu jest osiąganie korzyści płynących z pełnego zintegrowania kultury i kreatywności w planach rozwoju lokalnego. 

W projekcie „Klimatyczne dzielnice” bierze Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Malarstwa oraz Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na przeglądzie dotyczącym Gdyni Leszczynek, który odbył się 11 marca, zaprezentowano rezultaty prac następujących pracowni:

  1. Pracownia Projektowania Społecznego (prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka; Wydział Architektury i Wzornictwa),
  2. Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej (prof. Robert Florczak; Wydział Malarstwa),
  3. Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni (prof. Robert Kaja; Wydział Rzeźby i Intermediów),
  4. Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu (prof. Jacek Zdybel; Wydział Malarstwa)
  5. Interdyscyplinarna Pracownia Architektury (prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal; Wydział Architektury i Wzornictwa).

Prace, które powstały są objęte ochroną praw autorskich, tj. ich wykorzystanie wymaga formalnego uregulowania z właścicielem praw autorskich (zależnie od projektu, będzie to ASP lub osoba fizyczna-student). 

Interdyscyplinarna Pracownia Architektury:

prezentacja I rok

prezentacje II rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej:

 

 

Pracownia Projektowania Społecznego:

Pracownia Rzeźby:

Scroll Up