Czym jest niegospodarność?

Dokładnie 6 kwietnia rozpoczną się w Leszczynkach zdalne konsultacje z mieszkańcami, w sprawie zaproponowanego przez Radę Dzielnicy budżetu inwestycyjno-remontowego na lata 2019-2023.

Radni wskazali do konsultacji 10 zadań i nadali im priorytety od 1 do 10 (od najwyższego do najniższego):

1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego.
2. Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki.
3. Remont  chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO).
4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skate Parku.
5. Budowa infrastruktury technicznej-system monitoringu w tunelu Kordeckiego / Ściegiennego oraz wokół SP 29, montaż 15 kamer wraz z centralą.
6. Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 – plac sportów miejskich.
7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków.
8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ.
9. Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz-Dreszera 28.
10. Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej.

Wydawałoby się, że lista opracowywana przez prawie dwa lata, nie powinna budzić większych emocji. Pierwsza uchwała dotycząca budżetu inwestycyjno-remontowego zapadła pod koniec 2019 roku ale z uwagi na realizację kilku projektów z budżetu rocznego oraz niezadowolenia ze strony kilku Radnych, Zarząd Rady Dzielnicy przychylił się do pomysłu ponownego opracowania listy potrzeb. W szczytowym momencie obejmowała ona ponad 34 pozycje a do konsultacji należało wskazać ich 10. Na marcowej sesji ustalono, że każdy Radny wskaże swoje dziesięć typów, przyznając im punkty w skali od 10 do 1. Takim oto sposobem opracowano powyższy indeks, w którym de facto każda frakcja ma swój projekt.

Opinia niezadowolonego Radnego

Niestety, w dniu przyjęcia uchwały, na profilu społecznościowym jednego z Radnych Dzielnicy, pojawił się wpis o rzekomej „NIEGOSPODARNOŚCI” radnych wybranych z listy gdyńskiej Samorządności. W jego opinii, przewinieniem jest fakt umieszczenia na liście remontu chodnika na ul. Grzybowej i Działowskiego. Dlaczego „NIEGOSPODARNI” są wyłącznie Radni z Samorządności, skoro w całej procedurze brali udział zarówno Ci z organizacji reprezentowanej przez naszego niezadowolonego oraz Radni niezrzeszeni?

Chodnik wzdłuż ul. Grzybowej

Przypomnę, że Rada Dzielnicy to jednostka pomocnicza Rady Miasta. Radni wybierani są w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Ich działalność ma charakter społeczny, czyli nie pobierają żadnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Rada Miasta przeznacza konkretne sumy na roczną działalność statutową (około 7o tyś.) i jednorazową kwotę na realizację remontów czy inwestycji na całą, pięcioletnią kadencję. W przypadku Leszczynek mówimy tu o 1.563.313,11 zł.

Niezadowolony Radny jest członkiem i założycielem stowarzyszeniu, które w piętnastoosobowej Radzie Dzielnicy Leszczynki ma swoich trzech reprezentantów. Grupę tworzą społecznicy, słynący z organizacji kilku ważnych wydarzeń na naszym osiedlu, jak choćby debaty prezydenckiej podczas wyborów samorządowych. Ponadto, co roku członkowie stowarzyszenia, składają wnioski do Budżetu Obywatelskiego, których wiele doczekało się już realizacji (na przykład plac zabaw na terenie SP29 czy park Zielone Leszczynki przy Estakadzie Kwiatkowskiego). Najnowszym dziełem organizacji jest renowacja i uporządkowania terenu przy pomniku ofiar I Wojny Światowej na ul. Działdowskiej. 

Park Zielone Leszczynki 23 marca o godz. 21:30

Powróćmy zatem do naszej listy zadań inwestycyjno-remontowych. Są na niej trzy propozycje zgłoszone przez członków stowarzyszenia: oświetlenie „Parku Zielone Leszczynki”, monitoring na Ściegiennego i oświetlenie pomnika. Czy idąc tokiem rozumowania niezadowolonego Radnego, mógłbym się pokusić o stwierdzenie, iż to raczej on wykazuje się niegospodarnością, forsując pomysł „doposażenia” bądź „doinwestowania” inicjatyw swojej organizacji?

Zacznijmy od Parku „Zielone Leszczynki”. To zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego w roku 2017, który powstał w połowie 2020 roku. Radni zaproponowali instalację na terenie zieleńca sześciu latarni za sumę około 117.000 złotych. W mojej opinii jest to inwestycja mocno chybiona, gdyż dzięki zmianie oświetlenia na sąsiadującej z parkiem Estakadzie Kwiatkowskiego, jest w tym miejscu nocą jasno jak za dnia! Po co więc tworzyć kolejne, punktowe oświetlenie? Projekt ma jednak wysoki, drugi priorytet.

Pozycja piąta to pomysł obejmujący montaż 15 kamer w tunelu pod Estakadą oraz wokół Szkoły Podstawowej nr 29. Dla porównania, w całym mieście jest 141 kamer monitoringu miejskiego! Nie wiem, czy bardziej niż o bezpieczeństwo uczniów, chodzi tu o ochronę skrzynki kontaktowej stowarzyszenia, umieszczonej właśnie na ulicy Ściegiennego? Dodajmy, że szacunkowy koszt tego projektu to aż 270.000 zł!

Odnowiony Pomnik Ofiar I WŚ

Na naszej liście pojawia się także budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12 – oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ. Przypomnę, że figura stoi na terenie prywatnym (kościelnym), a wnioskodawcy, za miejskie pieniądze, chcą „doświetlić” postument dwoma latarniami za około 30.000 zł. Nie znam się na iluminacjach, ale latarnie umieszczone na pobliskim chodniku na pewno nie wyeksponują stuletniego pomnika, ale zapewne będą dopełnieniem inicjatywy stowarzyszenia.

Reasumując, niegospodarność to inaczej marnotrawienie i rozrzutność. Nie uważam aby remonty starych, nierównych i zapadniętych chodników były właśnie takim działaniem. W przypadku deptaka na ul. Działowskiego mógłbym się zgodzić, że po przeprowadzonych tam inwestycjach gazowników, poprawiła się jego jakość, ale wygląd Grzybowej woła o pomstę do nieba. Odnoszę wrażenie, że Radny ze stowarzyszenia oskarża innych o NIEGOSPODARNOŚĆ tylko po to, aby odsunąć wszelkie wątpliwości co do intencji swoich pomysłów złożonych w budżecie inwestycyjno-remontowym.

 

Ostateczną decyzję Radni podejmą prawdopodobnie w maju, po zapoznaniu się z wynikami zdalnych konsultacji z mieszkańcami. Przypominam, że każdy zameldowany w Leszczynkach może wypełnić ankietę, która będzie udostępniona w zakładce BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz na stronie www.gdynia.pl/dzielnice w ogłoszeniu o konsultacjach Rady Dzielnicy Leszczynki. Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres email: rada.leszczynki@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem tj. 13 kwietnia br., nie będą rozpatrywane.

Moja prośba do wszystkich mieszkańców Leszczynek, wybierzcie się na spacer po dzielnicy i prześlijcie opinie o zaproponowanych przez Radnych zadaniach inwestycyjnych. Z góry dziękuję!

Scroll Up