Klimatyczne dzielnice

W roku akademickim 2020–2021 międzywydziałowy zespół Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku realizuje projekt we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Gdyni. Celem pomysłu jest osiąganie korzyści płynących z pełnego zintegrowania kultury i kreatywności w planach rozwoju lokalnego.

Tematem przewodnim podjętych działań są „Klimatyczne dzielnice Gdyni” a konkretnie, opracowania dotyczące dwóch osiedli – Leszczynek i Wielkiego Kacka. Opracowania dotyczą różnych zagadnień tematycznych, o zróżnicowanych założeniach programowych i złożoności problemowej, dostosowanych do programu pracowni ze wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych.

 

 

 

 

Podjęte badania i eksperymenty artystyczne służą określeniu możliwości kształtowania przestrzeni publicznych wybranych lokalizacjach. Koncepcje obejmują wybrane zagadnienia możliwie jak najszerzej, wybiegają poza istniejące uwarunkowania formalno-przestrzenne oraz wytyczanie optymalnych kierunków zmian w przestrzeniach publicznych. Zamiast skupiać się na tradycyjnym, biernym wpisywaniu rozwiązań w zastaną rzeczywistość, projekty kreatywne dążą do przejmowania inicjatywy i wskazywania nowych celów – także tych trudnych i o bardzo długiej perspektywie realizacji. 

Miałem zaszczyt uczestniczyć w grudniowej oraz zeszłotygodniowej prezentacji dokonań studentów ASP. Jestem pod ogromnym wrażeniem pomysłowości i otwartości adeptów uczelni, którzy podeszli do swoich projektów bardzo oryginalnie a czasem wręcz abstrakcyjnie. Co ciekawe, większość tych projektów została opracowana w taki sposób, że można je z łatwością zrealizować niedużym kosztem, choćby ze środków Budżetu Obywatelskiego. Z ogromnym zainteresowaniem będę śledził dalsze losy przedstawionych koncepcji i zawnioskuję do Rady Dzielnicy o przygotowanie wystawy, na której wyeksponujemy wszystkie pomysły. 

 

 

 

 

Na przeglądzie dotyczącym Gdyni Leszczynek, który odbył się 11 marca, zaprezentowano rezultaty prac następujących pracowni:
1. Pracownia Projektowania Społecznego (prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka; Wydział Architektury i Wzornictwa),
2. Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej (prof. Robert Florczak; Wydział Malarstwa),
3. Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni (prof. Robert Kaja; Wydział Rzeźby i Intermediów),
4. Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu (prof. Jacek Zdybel; Wydział Malarstwa)
5. Interdyscyplinarna Pracownia Architektury (prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal; Wydział Architektury i Wzornictwa).

Prace, które powstały są objęte ochroną praw autorskich, tj. ich wykorzystanie wymaga formalnego uregulowania z właścicielem praw autorskich (zależnie od projektu, będzie to ASP lub osoba fizyczna-student). Opublikowane zdjęcia są moimi zrzutami z ekranu, wykonanymi podczas prezentacji.

Scroll Up