Jestem częścią URBANLABU!

Z ogromną przyjemnością informuję, iż zostałem członkiem zespołu tematycznego UrbanLabu do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji.

Zespół pełni funkcję opiniującą i doradczą w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”. Składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy, czyli z: Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Dzielnic; 2 radnych Rady Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta; 2 przedstawicieli rad dzielnic, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów; 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek budżetowych Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta.

W przypadku przedstawicieli rad dzielnic ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/działalnością w radach dzielnic/pracą ze społecznością lokalną oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

Prace zespołu rozpoczną się w już czerwcu i potrwają minimum do grudnia 2019 roku.

Scroll Up