Warsztaty FGRD

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie Forum Gdyńskich Rad Dzielnic, którego jesteśmy z Łukaszem Strzałkowskim inicjatorami. W warsztatach wzięło udział 24 Radnych Dzielnic, 2 Radnych Miasta oraz 1 osoba towarzysząca, reprezentowaliście w sumie 12 dzielnic. Zespół w składzie ja, Łukasz, Gosia, Piotr i Mateusz przygotował szereg zadań, z opisanymi prawdziwymi i zmyślonymi sytuacjami, zgodnymi i niezgodnymi ze Statutem, a obecni w UrbanLab Radni oceniali w grupach czy są możliwe (prawda) czy nie możliwe (fałsz) do realizacji przez Radę Dzielnicy.

Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i udało się nam przekazać kilka istotnych informacji o zasadach działania Rad Dzielnic. Wszystkie poruszone tematy wraz z odpowiedziami znajdziecie pod linkiem: https://bit.ly/31bJ3rl

Kolejne spotkanie proponujemy zrobić po Bożym Ciele i dotyczyć będzie planowana budżetu Rady Dzielnicy na kolejny rok. Na grupie zapraszam do wszelkich dyskusji dotyczących spraw naszych osiedli.

Scroll Up