Zadania inwestycyjno-remontowe dzielnicy Leszczynki

Rada Dzielnicy Leszczynki  podjęła w dniu 01.12.2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia listy zadań  inwestycyjno- remontowych wskazanych do realizacji w latach 2019-2023 wg następującego priorytetu:

1. Rewitalizacja zieleni:

a) wykonanie ścieżek żwirowych wraz z obrzeżami na ciągach pieszych wydeptanych na trawnikach szer. 1m.
b) zagospodarowanie terenów zielonych (łąki kwietne) w przestrzeniach zdegradowanych
c) uregulowanie i wyrównanie wejść do lasu: barierki, oznakowanie, drogowskazy, kosze na śmieci, ławeczki.

 

2. Remont  chodników:

a) przy ul. Grzybowej
b) przy ul. Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
c) przy ul. Kalksztajnów na całym odcinku nr parzystych (od nr 4 do skrzyżowania z ul. Sambora)
d) przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO)
e) remont  schodów przy ul. Orlicz – Dreszera 24-26
f) remont  schodów, wykonanie alejki łączącej schody z chodnikiem pod Estakadą w ul. Niemojewskiego od ul. Morskiej nr 158 do ul. Ramułta (projekt BO)
g) słupki wzdłuż parku Zielone Leszczynki.

 

3. Remonty dróg i placów:

a) skwer Pomnika Ofiar 1 WŚ- nawierzchnia bitumiczna drogi wewnętrznej
b) rewitalizacja placu przy ul. Morskiej 175-179
c) nawierzchnia bitumiczna ul. Ramułta
d) nawierzchnia bitumiczna ul. Geskiego

 

4. Budowa chodników:

a) ul. Drzymały, szerokość 1,5 m
b) połączenie ul. Dantyszka 14 z ul. Opata Hackiego- szer. 1,5 m

 

5. Budowa schodów i podjazdów:

a) połączenie pomiędzy ul. Morską a Orlicz- Dreszera 28
b) podjazd dla niepełnosprawnych SP 29

 

6. Budowa dróg i skrzyżowań:

a) droga dojazdowa ul. Morska 157- 163- w ramach Inicjatywy Lokalnej
b) rondo na skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Orlicz- Dreszera
c) przejście dla pieszych przez ul. Morską na wysokości ul. Działdowskiej

 

7. Budowa infrastruktury technicznej:

a) system monitoringu w tunelu Kordeckiego / Ściegiennego oraz wokół SP 29
b) radarowy wyświetlacz prędkości pojazdów – ul. Działdowska

 

8. Budowa latarni oświetleniowych:

a) chodnik pod estakada Kwiatkowskiego
b) Skate Park
c) teren parku Zielone Leszczynki
d) ul. Morska 175-179- plac sportów miejskich
e) ul. Morska 172- przejście miedzy budynkami
f) ul. Działdowska 12- oświetlenie Pomnika Ofiar 1 WŚ
g) pomiędzy ulicami Kordeckiego i Kalksztajnów

 

9. Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych:

a) remont placu zabaw przy ul. Morska 175
b) park kieszonkowy z elementami placu zabaw ul. Opata Hackiego/ Dantyszka
c) rozbudowa placu sportów miejskich ul. Morska

 

10. Zakup wyposażenia SP nr 29 w mobilną scenę teatralną.

Na podstawie powyższej listy zostaną przygotowane konsultacje z mieszkańcami a następnie Rada podejmie decyzję o wyborze 10 pozycji do realizacji.

Scroll Up