XXV sesja Rady Dzielnicy

Zapraszam 4 czerwca na ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Leszczynki przed przerwą wakacyjną. Spotkanie dotyczyć będzie przede wszystkim wyłonienia laureatów w konkursie „Pozytywnie wzorowy”. 

Celem nagrody jest uhonorowanie młodych osób szczególnie zaangażowanych dla rozwoju dzielnicy i jej mieszkańców. Tytuł oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku szkolnym lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz Leszczynek i społeczności lokalnej.

Zeszłorocznymi zdobywcami tytułu zostali: w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektrycznych Filip Zioło a w Szkole Podstawowej nr 29 Jakub Łukaszewski.

Scroll Up