Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki

Mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki za lata 2020-2021.

Jak wiadomo, ostatnie dwa lata to szczególnie ciężki czas zarówno dla samorządu jak i jednostek pomocniczych. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do funkcjonowania w całkowicie nowej rzeczywistości, która szczególnie dotknęła całą sferę działań skierowanych bezpośrednio do mieszkańców. Zdalne sesje, odwołane zajęcia sportowe, koncerty czy festyny spowodowały, że często praca Rady Dzielnicy sprowadzała się do działań czysto administracyjnych. Jednak nasza Rada nie poddała się i w latach 2020-2021 aktywnie staraliśmy się w każdym wolnym od obostrzeń terminie działać na rzecz mieszkańców Leszczynek.
Początek 2020 roku to zmiany w gdyńskiej oświacie. Radni Dzielnicy Leszczynki byli mocno zaangażowani we wszystkie etapy zaplanowanej reorganizacji, szczególnie w temacie Szkoły Podstawowej nr 52.

Kolejne miesiące to decyzja o przystąpieniu do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”, przyjęcie wstępnej listy 10 zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji na lata 2019-2023 oraz wybór przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji.
Szczególnym wydarzeniem była współorganizacja zbiórki funduszy dla GDYŃSKICH SZPITALI I POGOTOWIA na środki ochrony osobistej, przeprowadzona wraz koleżankami i kolegami zrzeszonymi w Forum Gdyńskich Rad Dzielnic. Dzięki zaangażowaniu społeczników udało się pozyskać prawie 20 tysięcy złotych w zaledwie dwa tygodnie! W tym samym czasie radni z Leszczynek przeprowadzili także akcję ulicznego rozdawania maseczek, wykonanych przez mieszkańców naszej dzielnicy oraz pomagali MOPSowi przy działaniach mających na celu niesienie pomocy osobom samotnym i schorowanym.
2020 to nie tylko pandemia ale także aktywne wparcie zbiórki na terapię Tośki. Radni uczestniczyli w cyklu spotkań piłkarskich, podczas których zbierano fundusze na leczenie dziewczynki. Współorganizowali Akcję „Święta Ogrzane Sercem” czyli zbiórkę paczek i darów dla Stowarzyszenia Dlaczego NIE. W wydarzeniu wzięło udział wielu mieszkańców dzielnicy.

Rok 2021 rozpoczął się od zatwierdzenia listy zadań inwestycyjno-remontowych przeznaczonych do realizacji w latach 2019-2023 według wskazanych priorytetów. Nastąpiła też zmiana w Zarządzie Rady Dzielnicy Leszczynki, nową wiceprzewodniczącą została wybrana pani Krystyna Kaczmarowska.
Wiosna, to społeczna akcji sprzątania lasów w ramach „Dnia Ziemi”, lato to współorganizacja spotkania integracyjnego przy ognisku dla radnych dzielnic z całego miasta, a jesień to z kolei pierwsza w historii wspólna inicjatywa Radnych Dzielnic z Leszczynek i Grabówka, czyli wielki Piknik Rodzinny. Na koniec roku zaangażowaliśmy się w projekt „Kartki od serca”, czyli przygotowania świątecznych życzeń dla seniorów i osób samotnych, do którego zaprosiliśmy uczniów ze szkoły i przedszkola znajdującego się w dzielnicy jak i również samych mieszkańców Leszczynek.

W latach 2020-2021 Rada Dzielnicy Leszczynki dofinansowała półkolonie letnie i zimowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29, zakupiła ławki i kosze na śmieci oraz rowerową stację naprawczą. Co roku przyznajemy nagrodę „Pozytywnie Wzorowy” dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 29 oraz ucznia z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych za szczególne osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki środkom z budżetu statutowego udało się zorganizować takie wydarzenia jak plenerowe spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, największą imprezę na orientację w Gdyni, czyli odbywającego się cyklicznie od wielu lat Harpusia, ponadto zajęcia taneczne i fitness dla dorosłych oraz warsztaty parkour i freerun dla najmłodszych.
Radni w ostatnich latach przygotowywali wnioski między innymi o przywrócenie funkcjonowania linii trolejbusowej, naprawę i remonty uszkodzonej infrastruktury miejskiej, proponowali udogodnienia drogowe, takie jak lustra czy podjazdy dla niepełnosprawnych oraz uczestniczyli w szeregu wizji lokalnych z mieszkańcami i pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta.

Należy podkreślić, iż Radni Dzielnicy Leszczynki w każdym roku aktywne uczestniczą w przygotowywaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Według naszych danych prawie 90% projektów to pomysły Radnych Dzielnicy.

W latach 20-21 podczas sesji Rady Dzielnicy obecnych było średnio 12 radnych. W roku 2020 odbyło się 6 sesji w tym jedna sesja zdalna, natomiast w roku 2021 odbyło się 7 sesji w tym trzy zdalne
Łącznie podjętych zostało 25 uchwał (12 w 2020 i 13 w roku 2021) a do biura Rady dzielnicy Leszczynki w roku 2020 i 2021 wpłynęło ponad 30 zapytań mailowych od mieszkańców, które omawiano podczas kolejnych sesji.
Od końca 2021 roku nareszcie siedziba biura Rady Dzielnicy Leszczynki została przeniesiona do dzielnicy Leszczynki!

W bieżącym roku zaplanowaliśmy kontynuację takich wydarzeń jak impreza na orientację, zajęcia taneczne i fitness, zajęcia parkur czy wspólny Piknik Rodzinny z dzielnicą Grabówek. Nowością będzie organizacja dnia otwartego schronu przy ul. Morskiej, wsparcie obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 29, dofinansowanie budowy kącików relaksu w ZSCiE oraz warsztaty dla dzieci na rampie pod Estakadą Kwiatkowskiego. Jednak priorytetem będzie dla nas rozpoczęcie działalności dzielnicowego koła seniora.

Link do sesji: https://esesja.tv/transmisja/24965/xl-sesja-rady-miasta-gdyni-z-dnia-23-marca-2022.htm

Scroll Up