Nowa wiceprzewodnicząca i projekt planu finansowego

Za nami jak zawsze burzliwa XVII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. W zebraniu, które odbyło się w miniony wtorek, uczestniczyło 14 radnych, a obrady miałem zaszczyt poprowadzić osobiście.

Plan spotkania obejmował dwa bardzo ważne punkty – wybór drugiego wiceprzewodniczącego, wynikający z rezygnacji ze stanowiska i złożenia mandatu przez Panią Marzenę Adamowską, oraz przyjęcie planu finansowego na 2022 rok. Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Łukasz Strzałkowski zgłosił kandydaturę Krystyny Kaczmarowskiej-Majewskiej, którą w tajnym głosowaniu poparło 9 Radnych przy 5 sprzeciwach.

Rada Dzielnicy przyjęła także projekt planu finansowego na 2022 rok, który obejmuje:

 1. Zakup wyposażenia dla Koła Seniora przy ulicy Opata Hackiego 17a (11.140 zł)
 2. Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Pelplińskiej (10.000 zł)
 3. Spektakle teatralne (10.000 zł)
 4. Zajęcia Fitness w Szkole Podstawowej Nr 29 (7.000 zł)
 5. Organizacja imprezy na orientację w Szkole Podstawowej Nr 29 (2.000 zł)
 6. Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej w minionym roku dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 (250 zł)
 7. Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej w minionym roku dla uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (250 zł)
 8. Organizacja festynu dla mieszkańców dzielnic Leszczynki i Grabówek (10.000 zł)
 9. Warsztaty parkour dla dzieci i młodzieży w roku 2022 (3.500 zł)
 10. Zajęcia nauki jazdy na rampie skateparku dla dzieci i młodzieży w roku 2022 (3.500 zł)
 11. Dzień otwarty schronu na Leszczynkach (2.000 zł)
 12. Organizacja turnieju strzeleckiego w schronie na Leszczynkach (2.000 zł)
 13. Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych w Szkole Podstawowej Nr 29 (10.000 zł)
  Za przyjęciem projektu planu głosowało 8 radnych, 5 było przeciwnych a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Radni rozpatrywali także wniosek o ustanowienie nagrody i tytułu „Primus Inter Pares” dla uczniów z dzielnicy Leszczynki. Projekt poparło 3 Radnych przy sprzeciwie 7 osób i wstrzymujących się 4. W wolnych wnioskach Radni omawiali następujące tematy:

 • stan placu zabaw przy ul. Morska 207-2015, który opisał Radny Michał Sulewski, jednocześnie informując o złożeniu wniosku do ZDiZ o zabezpieczenie i naprawę urządzeń znajdujących się na terenie obiektu
 • propozycji mieszkańca dzielnicy o ustanowienie kontrapasa rowerowego na ul. Mławskiej, którą Radni odrzucili jednogłośnie
 • problemu pojazdów parkujących wzdłuż ul. Leszczynki od nr 155 do numeru 175
  Termin kolejnej sesji zaplanowano na 30 września 2021 roku.
Scroll Up