Dzielnik Pokładowy o Budżecie Obywatelskim

Kolejne spotkanie w studiu to tym razem tematyka Budżetu Obywatelskiego oraz składania wniosków i projektów do edycji 2020. Moimi gośćmi były Urszula Majewska i Joanna Krukowska, pracownice Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Scroll Up