Co z kadencją rad dzielnic?

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian w Radach Dzielnic. Chodzi o kwestię wydłużenia od przyszłego roku kadencji z 4 do 5 lat. Zmiana wynika z wydłużenia kadencji Rad Miejskich przez Sejm RP. Opinię można wyrażać od 19 lipca do 19 sierpnia 2018 r. w formie ankiet:

1) elektronicznych, składanych z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.gdynia.pl;
2) na piśmie, przesyłanych pocztą do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii BIS ul.10 Lutego 24 lub w biurach rad dzielnic.

Scroll Up