Budżet na inwestycje w dzielnicy

Zamieszanie z naszym dzielnicowym budżetem inwestycyjno-remontowym na lata 2019-2024 nadal trwa. Przypomnę, że pod koniec zeszłego roku przyjęliśmy uchwałę, która określała priorytety na najbliższe lata:

  1. Budowa oświetlenia chodnika pod Estakadą Kwiatkowskiego, SkateParku i terenu parku -Zielone Leszczynki.
  2. Remont schodów, wykonanie alejki łączącej schody z chodnikiem pod Estakadą w ul. Niemojewskiego od ul. Morskiej 158 do ul. Ramułta.
  3. Remonty chodników przy ulicy Grzybowej, Działowskiego po stronie nieparzystej budynków, Kalksztajnów na całym odcinku nr parzystych od nr 4 do skrzyżowania z ul. Sambora, ulicy Osada Kolejowa nr 1A – wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy, łączącego ul. Dantyszka nr 14 z ul. Opata Hackiego.
  4. Mini park dla mieszkańców przy ul. Sambora i Stoigniewa.
  5. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 29.
  6. Monitoring pod tunelem prowadzącym z ulicy Kordeckiego do ul. Ściegiennego.
  7. Progi zwalniające przy ul. Leszczynki nr 165-173.
  8. Remont placu zabaw przy ulicy Morska 175.
  9. Budowa dodatkowych schodów do bloku Dreszera nr 28 od Estakady Kwiatkowskiego róg ul. Morskiej.
  10. Latarnie LED przy budynku ul. Morska 172 oraz przy schodach łączących ulicę Komandorską z ul. Kalksztajnów.

Lista pewnie się zmieni, gdyż za zgodą Przewodniczącego Radni chcą zmodyfikować listę dodając nowe pozycje a kilka usunąć, bo zostaną zrealizowane z innych transz pieniężnych. Przypomnę, że do rozdysponowania jest niemała kwota 1.563.313 zł.

Scroll Up