Radni wybrali projekty do konsultacji

9 marca odbyła się druga w tym roku, a XIV w tej kadencji, sesja Rady Dzielnicy Leszczynki.

W systemie zdalnym prowadził ją Łukasz Strzałkowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy. W spotkaniu wzięło udział 11 radnych, którzy przyjęli następujące uchwały:

 • W sprawie wskazania dodatkowego radnego dzielnicy Leszczynki na członka Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. Wybrano Roberta Nieżorawskiego, który wraz z Ewą Zawadzką będą reprezentować dzielnicę w Komitecie przez trzy lata.
 • Przyjęcie listy zadań inwestycyjno-remontowych przeznaczonych do realizacji w latach 2019-2023 na terenie dzielnicy Leszczynki według wskazanego priorytetu. Radni wybrali następujące projekty:
 1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego
 2. Budowa latarni oświetleniowych przy terenie parku Zielone Leszczynki
 3. Remont chodnika przy ulicy Osada Kolejowa 1A (wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy)
 4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego
 5. Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu w tunelu Kordeckiego/Ściegiennego oraz wokół SP nr 29 (montaż 15 kamer wraz z centralą)
 6. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Morskiej 175-179 – plac sportów miejskich
 7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
 8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12 – oświetlenie Pomnika Ofiar I Wojny Światowej
 9. Budowa schodów i podjazdów pomiędzy ulicą Morską a Orlicz Dreszera 28
 10. Remont chodnika przy ulicy Grzybowej

Powyższa lista będzie tematem konsultacji z mieszkańcami w terminie od 6 do 13 kwietnia 2021 roku.

W wolnych wnioskach poruszono jeszcze sprawy:

 • udziału Radnego w posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej, na której poruszano temat sprzedaży działek przy ul. Opata Hackiego
 • wniosek o przygotowanie projektów na wykorzystanie środków przeniesionych na bieżący rok z 2020 roku

Kolejna sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 20 kwietnia 2021 roku.

Scroll Up