Plan finansowy Leszczynek na 2024

We wtorek, 5 września, odbyła się XXIX, ostatnia w tej kadencji, sesja Rady Dzielnicy Leszczynki, podczas której zadecydowano o rozdysponowaniu budżetu na kolejny rok.

W zebraniu uczestniczyło 12 Radnych, którzy przyjęli następujące uchwały:
1. Projekt planu finansowego dzielnicy Leszczynki na rok 2024
– Dofinansowanie kompleksowego remontu siłowni w ZSChiE – 10.000 zł
– Dożywianie dzieci w SP29 – 3.000 zł
– Doposażenie szatni dziecięcej w SP29 – 3.000 zł
– Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody „Dąb Gustaw” – 5.000 zł
– Dofinansowanie dnia otwartego schronu na ul. Morskiej – 2.000 zł
– Zajęcia dla dzieci w parku sportów miejskich – 3.500 zł
– Dzielnicowa impreza na orientację – 2.500 zł
– Nagroda dla ucznia ZSChiE oraz SP29 „Pozytywnie wzorowy” – 500 zł
– Zajęcia zumby dla dorosłych – 8.000 zł
– Działalność Koła Seniora – 10.000 zł
– Spektakle plenerowe dla dzieci oraz dorosłych – 11.000 zł
– Lustro drogowe na rogu ul. Kalksztajnów i Morskiej – 1.900 zł
– Nasadzenia krzewów przy ul. Morska 174 – 1.000 zł
– Zagospodarowanie terenu przy Przychodni „Grabówek” – 6.840 zł
suma: 68.240 zł

2. Opinia pozytywna dotycząca instalacji ograniczników prędkości przy ul. Orlicz-Dreszera 45
3. Opinia pozytywna dotycząca projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

W wolnych wnioskach Radni dyskutowali o:
– Nadchodzących wydarzeniach w dzielnicy: zajęciach zumby w ZSChiE, które startują po wakacyjnej przerwie w każdy wtorek, dniu otwartym schronu 16 września i imprezie na orientację Harpuś w drugi weekend listpada
– Wniosku prezes Przychodni Grabówek o wsparcie związane z zapewnieniem elementów małej architektury jak kwietniki i donice – pozyskane z ZDiZ oraz dzięki darowiźnie Leroy Merlin
– Zmianach do MPZP dla obszaru Wzgórze Dreszera (tzw. „Pekin”)

Kolejna sesja odbędzie się 26 września 2023 roku.

Scroll Up