Ogrzewamy święta sercem!

Radni Dzielnic nie byliby sobą, gdyby w nadchodzące święta nie wsparli ważnej inicjatywy. W tym roku Forum Gdyńskich Rad Dzielnic podjęło decyzję o włączeniu się do akcji #ŚwiętaOgrzaneSercem. Dla serwisu gdynia.pl tak się wypowiedzieliśmy z Piotrem, jako koordynatorzy akcji:

Jako radni, społecznicy i reprezentanci naszych dzielnic, od lat staramy się wspierać gdyńskie organizacje i stowarzyszenia. Co roku, jeśli jest to możliwe kwestujemy na rzecz hospicjum, w czasie pandemii wspomagamy seniorów i osoby potrzebujące, teraz postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę dobroci dla osób z niepełnosprawnościami. Gorąco wierzymy, że dzielenie się dobrem uszczęśliwia nas wszystkich i zachęcamy wszystkich radnych do włączenia się do tej niesamowitej akcji –

Stowarzyszenie Dlaczego Nie powstało z inicjatywy i potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych. Ich działalność to 10 lat pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin i przyjaciół w strukturach Stowarzyszenia Orlik Gdynia. Od maja 2009 wyodrębnione zostało Stowarzyszenie o nazwie „Dlaczego NIE”, którego głównym celem jest integracja i pomoc środowiskom niepełnosprawnych.

Szczegóły akcji oraz informację o całym przedsięwzięciu można uzyskać u mnie pod numerem telefonu: 601863050 oraz mailowo: info@gdynialeszczynki.pl

Scroll Up