Miasto organizuje transport na szczepienie

Gdynia pomoże w dotarciu na szczepienia ochronne przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom 70+, którzy mają poważne problemy z poruszaniem się lub samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. 

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać poprzez specjalną infolinię pod nr. tel. 58 505 59 56 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Ze względu na możliwości organizacyjne transport powinien być zamawiany z możliwie dużym wyprzedzeniem, minimalnie dwudniowym.

Zgodnie z zaleceniami rządowymi i według wytycznych wojewody pomorskiego osobami uprawnionymi do skorzystania z bezpłatnego, realizowanego przez miasto transportu do punktu szczepień są:

  • osoby z niepełnosprawnościami, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
Scroll Up