Lista projektów pod głosowanie w BO2022

245 – tyle pomysłów mieszkańców i mieszkanek jest na liście głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2022! 

Można się już z nimi zapoznać i zastanowić się nad wyborem. Zwłaszcza, że głosowanie w BO2022 rozpocznie się już niebawem. W tym roku projekty do realizacji wskazywać będziemy w dniach 5-19 września. Wybierać projekty będzie można wyłącznie elektronicznie, poprzez stronę www.bo.gdynia.pl. Przed głosowaniem niezbędne będzie podanie danych osobowych, numeru PESEL oraz imienia matki, albo numeru karty mieszkańca oraz imienia i nazwiska.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku czy obywatelstwa. Osoby mieszkające w Gdyni, ale niezameldowane, niewpisane do rejestru wyborców i nieposiadające Karty Mieszkańca – też mogą głosować. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o zamieszkaniu w Gdyni. Dotyczy to również cudzoziemców mieszkających w Gdyni. Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

Osoby, które nie dysponują dostępem do internetu, a będą chciały oddać swój głos na projekty BO 2022, będą mogły to zrobić w wyznaczonych miejscach na terenie Gdyni, w określonych godzinach i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o punktach głosowania oraz ich godzinach działalności będą dostępne na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl do 31 sierpnia.

W ramach głosowania można wybrać maksymalnie 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO), 3 dzielnicowe duże i 3 projekty dzielnicowe małe w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi to być dzielnica zamieszkania).

Wyniki głosowania poznamy do 23 września. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się najwcześniej w kolejnym roku budżetowym, czyli w 2023 r

Lista projektów miejskich i dzielnicowych zakwalifikowanych do głosowania w BO2022

W puli tegorocznej Budżetu Obywatelskiego jest 11 054 272 zł. Środki te są podzielone są na pulę miejską w wysokości 2 094 548 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 8 959 724 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni. To kwoty, za które można zrealizować wiele inicjatyw mieszkańców i mieszkanek. Projekty w tegorocznej edycji można było składać blisko miesiąc, od 24 stycznia do 21 lutego.

Scroll Up