Dwa do jednego w moim BO

Udało się, dwa z trzech projektów które współtworzyłem do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego będą zrealizowane! W Leszczynkach utworzony będzie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8 dzięki 534 głosom a w Śródmieściu wybudowane będą hamaki miejskie poparty przez 302 osoby. Niestety pomysł rozbudowy placu zabaw na Pogórzu nie uzyskał wymaganej większości. Szkoda, spróbujemy za rok. 

W głosowaniu, które trwało od poniedziałku, 18 czerwca do poniedziałku, 2 lipca, wzięło udział 30 301 osób – 13,04 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodsi głosujący urodzili się w 2018 roku (było ich 90), najstarsza osoba miała 102 lata. Do realizacji wybrano 30 projektów (bez Projektu +1). W ramach Przyjaznej Dzielnicy zrealizowanych zostanie 37 projektów. Głosowały 23 803 osoby (10,24 proc.).

Scroll Up