Czas na kolejne wyzwanie UrbanLab’owe

W takiej roli jeszcze nie występowałem. Od miesiąca mam zaszczyt pełnić funkcję eksperta w ramach Rady ds. Kampanii działającej w ramach Ścieżki szytej na miarę UrbanLab Gdynia, w zadaniu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni”.

Kampania dedykowana jest młodzieży i ich rodzicom, opiekunom czy pedagogom, a pośrednio samorządowcom  odpowiadającym za kierunki pracy z młodzieżą. Celem jest uwrażliwianie na nasilający się problem społeczny i pokazanie wszelkich możliwych form wsparcia a także działań, które młodzież może podjąć samodzielnie, aby zadbać o swój stan psychofizyczny. 

Dzisiejsze, już drugie spotkanie, dotyczyło podsumowania badań jakościowych, zrealizowanych w maju i czerwcu 2021 roku na grupie młodzieży w wieku 16-20 lat:

https://www.flipbookpdf.net/web/site/21088ae4845169fd5621e9555ac2e20e010ffb7a202107.pdf.html

Scroll Up